Overheid

Bouwbegeleider overheden en onderwijs
Maak uw (ver)bouwproject tot een succes

Steenbergen ontwikkelt en begeleidt complexe (ver)bouwprojecten voor overheden en onderwijsinstellingen. Als bouwbegeleider denken we kritisch mee, maken complexe zaken inzichtelijk, creëren de juiste randvoorwaarden en zorgen voor een heldere aanpak van het bouwproces.
Steenbergen betrekt en verbindt alle stakeholders (stuur- en werkgroepen, ambtenaren, omwonenden) bij het bouwproject. Om samen de randvoorwaarden, wensen en eisen helder te formuleren en deze vervolgens uit te werken in een bouwconcept dat optimaal aansluit bij gebruikers, medewerkers, bezoekers en omwonenden.

Overheid

Efficiënt bouwprojectmanagement is essentieel om huisvestings- en bouwprojecten van waarde te kunnen realiseren. Een gebouw is echt waardevol als het voldoet aan de wensen, eisen en behoeften van alle partijen. Dit betreft de gebruikers en bewoners, maar ook u als opdrachtgever en alle betrokkenen die in een project samenwerken. Of het nu gaat om renovatie, nieuwbouw of verbouw, wij helpen u graag het bouwproject zo effectief mogelijk te managen.

Bouwbegeleider en vastgoedontwikkelaar
Duurzame gebiedsontwikkeling en huisvestingsoplossingen

U heeft uw visie op werken, samenwerken en samenleven. Wij vertalen die wensen en eisen naar passende gebiedsontwikkeling, optimale gebouwen en duurzame huisvestingsoplossingen. U houdt de regie, wij nemen de leiding U houdt in het bouwproces altijd de regie, maar bent niet belast met de voorbereidingen, de planning, de uitvoering en het aansturen van het bouwproces. Wij nemen de leiding om het bouwproces concreet aan te sturen. Zo werken we doelgericht toe naar het eindresultaat dat u voor ogen heeft.

'Ik zou Steenbergen zeker aanraden, we werken al meer dan 10 jaar samen'

- Fred van de Ham (Stichting De Akker Wezep)

Bouwbegeleider Steenbergen Elburg Ontwikkelt en begeleidt uw bouwproces van idee tot oplevering

Of het nu gaat om de ontwikkeling van een braakliggend terrein, nieuwbouw of verbouw, Steenbergen ontwikkelt passende bouwconcepten en bouwstrategieën
om (ver)bouwprojecten van gemeenten, overheden en onderwijsinstellingen tot
een succes te maken. Lees meer over Steenbergen Bouwregisseurs