In Elburg wordt een nieuwe gemeentewerf gerealiseerd op het industrieterrein Broeklanden II. Steenbergen bouwregisseurs coördineert namens gemeente Elburg het gehele proces van voorbereiden, aanbesteden en realiseren van het nieuwe gebouw en omliggende terreinvoorzieningen. Wij verzorgen op dit moment vooral de nodige overleggen tussen de verschillende belanghebbende binnen de gemeentelijke organisatie zodat alle eisen en wensen worden verwoord in een passen ontwerp. Architect Vinke Design uit Elburg maakt het ontwerp voor dit gebouw.